DITP E-Library


REACH กับอนาคตการส่งออกของไทย

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ REACH กับอนาคตการส่งออกของไทย
ผู้แต่ง(บุคคล) กระทรวงพาณิชย์ : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title REACH กับอนาคตการส่งออกของไทย
100 : a - Personal name กระทรวงพาณิชย์ : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
050 : a - Call number RD 480
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : 2554

Back to Top