DITP E-Library


การส่งเสริมบริการด้านการศึกษานานาชาติของประเทศไทย

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การส่งเสริมบริการด้านการศึกษานานาชาติของประเทศไทย
ผู้แต่ง(บุคคล) กิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การส่งเสริมบริการด้านการศึกษานานาชาติของประเทศไทย
100 : a - Personal name กิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
050 : a - Call number RD 381
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2549

Back to Top