DITP E-Library


การสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยผ่าน Thailand's Brand สู่ตลาดต่างประเทศ

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยผ่าน Thailand's Brand สู่ตลาดต่างประเทศ
ผู้แต่ง(บุคคล) ชฎพร บางกรวย
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยผ่าน Thailand's Brand สู่ตลาดต่างประเทศ
100 : a - Personal name ชฎพร บางกรวย
050 : a - Call number RD 401
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2551

Back to Top