DITP E-Library


การวิเคราะห์และประเมินผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SIAL 2002

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์และประเมินผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SIAL 2002
ผู้แต่ง(บุคคล) นวลฉัตร ทวีชัยการ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การวิเคราะห์และประเมินผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SIAL 2002
100 : a - Personal name นวลฉัตร ทวีชัยการ
050 : a - Call number RD 316
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2547

Back to Top