DITP E-Library


การผลิตสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การผลิตสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก
ผู้แต่ง(บุคคล) สุวรรณา พูลชัยวิลัยศักดิ์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การผลิตสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก
100 : a - Personal name สุวรรณา พูลชัยวิลัยศักดิ์
050 : a - Call number RD 326
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก : 2547

Back to Top