DITP E-Library


การดำเนินโครงการนิทรรศการ Design in Thailand

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การดำเนินโครงการนิทรรศการ Design in Thailand
ผู้แต่ง(บุคคล) วิมล เพชรสถิตย์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การดำเนินโครงการนิทรรศการ Design in Thailand
100 : a - Personal name วิมล เพชรสถิตย์
050 : a - Call number RD 296
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2546

Back to Top