DITP E-Library


กลยุทธ์การเจาะตลาดออสเตรเลีย ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์การเจาะตลาดออสเตรเลีย ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
ผู้แต่ง(บุคคล) สุภาพร เชิดมณี
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลยุทธ์การเจาะตลาดออสเตรเลีย ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
100 : a - Personal name สุภาพร เชิดมณี
050 : a - Call number RD 371
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2549

Back to Top