ติดต่อเรา


ห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)
ที่อยู่ : 22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร :0-2511-5066-77
โทรสาร :0-2513-5679
อีเมล์ :elibrary@ditp.go.thศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ)
ที่อยู่ : 44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร :0-2507-8247
โทรสาร :0-2547-4297
สายด่วน :1169
อีเมล์ :elibrary@ditp.go.th

Back to Top